Savršenstvo u zaštiti intelektualnog vlasništva...

Zaštita software-a

Jednostavna i sigurna zaštita softvera radi sprečavanja piratskih kopija.

Licenciranje software-a

Izrada fleksibilnih modela licenciranja te učinkovita izrada, upravljanje i isporuka licencija. više o licenciranju software-a

Zaštita pristupa

Upravljanje učinkovitom identifikacijom radi pristupa zaštićenim područjima. više o zaštiti pristupa

Pogledajte stranicu proizvođača

www.wibu.com

 

Povratak na

www.aries.hr